ഭർത്താവിനെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കിയതാ പണി പാളി.. വീഡിയോ കാണു..

ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന പ്രാങ്ക് പരിപാടി പലരും കണ്ടുകാണും ചെറിയ രീതിയിൽ പറ്റിക്കുകയും അവസാനം പറ്റിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കയും ചെയ്യും

കാമുകന്റെ കൂടെ ഹോട്ടലിൽ ഭാര്യയെ കണ്ടാലുള്ള അവസ്ഥ. ഓ മൈ ഗോഡ് പ്രാങ്ക് പരിപാടിക്കാരുടെ കൂടെ ഭർത്താവിനെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഭാര്യ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഭർത്താവിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ കണ്ടു ഭാര്യയും പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആൾക്കാരും കരഞ്ഞു പോയി..

തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഒരാളുടെ കൂടെ കാണുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇത് എന്റെ കാമുകനാണ് ഞാൻ ഇയാളുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോൾ സമനില തെറ്റിയ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭർത്താവ് പോവുന്നതും വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*