അതെന്താ ഞങ്ങൾക്കും ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആയിക്കൂടെ.. കൊലമാസ് ലുക്കിൽ അപ്പൂപ്പനും മരണമാസ് ലുക്കിൽ അമ്മൂമ്മയും.. വൈറലായി ഫോട്ടോഷൂട്ട്

അതെന്താ ഞങ്ങൾക്കും ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആയിക്കൂടെ.. കൊലമാസ് ലുക്കിൽ അപ്പൂപ്പനും മരണമാസ് ലുക്കിൽ അമ്മൂമ്മയും.. വൈറലായി ഫോട്ടോഷൂട്ട്

വെഡിങ് ഷൂട്ടിന്റെ പല അവസ്ഥകളും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, മരണമാസ്സ് ലുക്കിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തി വൈറലായ അപ്പൂപ്പനേയും അമ്മൂമ്മയേയും കാണുന്നത് ഇതാദ്യം.  പ്രി വെഡിങ് പോസ്റ്റ് വെഡിങ് ഷൂട്ടുകളുടെ കാലമാണിപ്പോൾ. എല്ലാവരും വ്യത്യസ്തമായ ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിങ്ലൂടെ വൈറൽ ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

സഭ്യതയുള്ളതും സഭ്യത ഇല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിംഗുകളാണ് ഈ അടുത്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സദാചാര ആങ്ങളമാരുടെ തെറി കമന്റുകളും, പുരോഗമനവാദികളുടെ പ്രശംസകളും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ ഏറ്റു വാങ്ങാറുണ്ട്.

എന്തായാലും ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറലായിരിക്കുകയാണ്

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*