മുടിയനും പൂജയും മാസ്സ് കൂൾ ചിത്രവുമായ് 🥰 സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ

November 11, 2020 admin 0

ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ പിന്തുടർന്ന് വന്നിരുന്ന ചട്ടങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി ആകർഷണീയത നിറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു ശൈലി കൊണ്ടു വന്ന പരമ്പരയായിരുന്നു ഉപ്പും മുളകും. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഉപ്പും മുളകും ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളുടെ കോൺസെപ്റ്റ് […]