പിന്നീട് അയാളുടെ നോട്ടവും സംസാരവും ശരീരത്തെ പറ്റിയായി.. സഹിക്കാതായപ്പോൾ ആ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു..

October 10, 2020 admin 0

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായ പ്രചരിച്ച ഡബ്സ്മാഷ് ക്വീൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സൗഭാഗ്യ വെങ്കിടേഷ് തന്റെ ആദ്യ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ്. ആദ്യ പ്രണയം പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അതിന്റെ സങ്കടങ്ങളും ആകുലതകൾ ഒന്നും താരത്തിന് വാക്കുകളിൽ നിഴലിച്ചു […]